Hjem ~ Home

Den rigtige samarbejdspartner til service på tone- og rystemaskiner.

 

PK-teknik har hjemsted på Saltværksvej i Kastrup.

Vi beskæftiger os med alle former for service på tone- og rystemaskiner til farve- og lakbranchen.

Udover at vi er autoriseret servicepartner for Fast Fluid Management i Holland, servicerer vi også en række andre fabrikater, herunder Corob, Collomix, Dromont ect.

 

Alle vore serviceopgaver registreres på vor Service Web.

Kunder, som har service kontrakt på deres maskiner, vil blive tildelt adgang, så de kan følge deres egne maskiner. På Service Web er der et link der hedder 'Login', her får man adgang til serviceloggen for den pågældende maskine.

Hvis du som en mulig kommende kunde har interesse i vores Service Web, så kontakt os for en demonstration.

 

I Danmark har vi 4 samarbejdspartnere, placeret i henholdsvis Kastrup, Christiansfeld og Ålborg, således at responstid på service ligger på et fornuftigt niveau. For service i Sverige og Norge er der en ny partner med afdelinger der på plads.

 

Alle samarbejdspartnere i Danmark er aut. el-installatører og medlem af den landsdækkende kæde Tele & Data. Tele & Data er et netværk af selvstændige el-installatører, der samarbejder om løsning af landsdækkende opgaver indenfor, data, telefoni ect.

 

Derudover har vor partner i Kastrup selvstændig dataafdeling, der håndterer reparation af computere, installation af software ect.

 

PK-teknik vil således være i stand til at tilbyde en komplet løsning af alle opgaver, der relaterer til tone– og rystemaskiner.

 

Velkommen til PK-teknik Service Web

The right partner for service in tone and shaking machines.

 

PK-teknik is based at Saltværksvej in Kastrup.

We deal with all kinds of service in tone and shaking machines for paint and varnish industry.

Besides that we are authorized service partner for Fast Fluid Management in the Netherlands, we also service a number of other manufacturers, including Corob, Collomix, Dromont ect.

 

All our service tasks are recorded on our Service Web.

Customers who have service contracts on their machines will be granted access so they can follow their own machines. On the Service Web is a link that says 'Log in', here you get access to the service log for the machinery.

If you as a possible future customer have interest in our Service Web, please contact us for a demonstration.

 

In Denmark we have four partners, located in Kastrup, Christiansfeld and Aalborg, so that the response time of service is at a reasonable level. For service in Sweden and Norway there is a new partner with departments in place.

 

All partners in Denmark are certified Electricians and member of the nationwide coooperation Tele & Data. Tele & Data is a network of independent electrical contractors who collaborate on solving national tasks within, data, voice ect.

 

In addition, our partner in Kastrup independent data department that handles repair of computers, software installation ect.

 

PK-teknik will thus be able to offer a complete solution of all tasks related to the tone and shake machines.

Welcome to PK-teknik Service Web

Copyright © PK-teknk ApS 2015 - All Rights Reserved